جامعه شناسی-مددکاری اجتماعی-ارتباطات-علمی/پژوهشی و ...

کتاب جامعه شناسی (مفاهیم کلیدی) نوشته هدایت الله ستوده

کتاب جامعه شناسی (مفاهیم کلیدی) نوشته هدایت الله ستوده

قیمت : 41,400 - 46,000 تومان

حداقل سفارش : 1 جلد

کتاب مردم نگاری خانواده نوشته دکتر مرتضی منادی

کتاب مردم نگاری خانواده نوشته دکتر مرتضی منادی

قیمت : 11,700 - 13,000 تومان

حداقل سفارش : 1 جلد

کتاب اصول سرپرستی نوشته دکتر پگاه باباخانلو

کتاب اصول سرپرستی نوشته دکتر پگاه باباخانلو

قیمت : 25,200 - 28,000 تومان

حداقل سفارش : 1 جلد

کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات نوشته دکتر عباس اسدی

کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات نوشته دکتر عباس اسدی

قیمت : 30,600 - 34,000 تومان

حداقل سفارش : 1 جلد

کتاب جامعه، جنسیت و بزه دیدگی کودکان نوشته جکی تورتون

کتاب جامعه، جنسیت و بزه دیدگی کودکان نوشته جکی تورتون

قیمت : 9,900 - 11,000 تومان

حداقل سفارش : 1 جلد

کتاب مبانی جامعه شناسی نوشته دکتر رسول ربانی

کتاب مبانی جامعه شناسی نوشته دکتر رسول ربانی

قیمت : 27,000 - 30,000 تومان

حداقل سفارش : 1 جلد

کتاب مددکاری اجتماعی در مدرسه کار با کودکان و  نوجوانان

کتاب مددکاری اجتماعی در مدرسه کار با کودکان و نوجوانان

قیمت : 52,200 - 58,000 تومان

حداقل سفارش : 1 جلد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس انتشارات آوای نور

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان انقلاب - خیابان 12 فرودین - خیابان شهیدوحید نظری - پلاک 99 - واحد 5- کدپستي 1314675619

موبایل : 09121083731

تلفن : 021-66967355~6

فکس : 021-66480882


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09121083731

تلفن : 021-66967355~6

فکس : 021-66480882

تلفکس : -

وب سایت : -